KLUBBHÅNDBOK

Styret i IL Norodd har utarbeidet en klubbhåndbok. Formålet var å få nedskrivne rutiner og arbeidsoppgaver slik at det blir lettere å overta for nye verv, og lettere å finne informasjon om lagarbeide. Klubbhåndboka skal være et levende arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komiteer, utvalg, trenere og dommere i klubben vår.

 

Den 20.11.2018  er underforstående retningslinjer vedtatt.  De er vedtatt for at det skal være et trygt, godt og trivelig treningsmiljø for alle som deltar i idrett i regi av IL Norodd.

Retningslinjer

Retingslinjer  alkohol

Vedtatt av styre i IL Norodd   20.11.2018

 

 

Alle ansatte, tillitsvalgte, medlemmer og representanter for klubben skal følge klubbens retningslinjer for alkohol

Ingen ansatt, tillitsvalgt, nettverk, representant eller engasjert leder eller trener skal komme påvirket  til trening, konkurranse, seminar.

Ansvarlig for reise i regi klubben skal alltid være edru

Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder og skal ikke drikke alkohol i samvær med barn og unge

Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. På tribunen skal det derfor ikke nytes alkohol i tilknytning til konkurranseaktiviteter.

 

Klubben og medlemmene i klubben skal ha tydelige holdninger til alkohol. Klubben er klare på at barn og unge under 18 år som deltar i organisert aktivitet i regi klubben skal møte trygt idrettsmiljø der det ikke skjer misbruk av alkohol.

Barn og unge skal ta med seg godeholdninger og sunne verdier fra miljøet de møter i klubben. At folk overleverer ansvaret for barna sine til idretten , er en tillitserklæring som må behandles med respekt. Ansvarspersoner i klubben er forbilder og rollemodeller som påvirker barn og unges veivalg, også når det gjelder alkohol. Dette stiller krav til klubbens medlemmer, involverte og engasjerte, for vi er alle med på å skape den kulturen vi ønsker hos oss.

 I  sin rolle eller ved representasjon er man  en representant for klubben, og skal opptre deretter.

 

Klubbens retningslinjer er i tråd  med forhold til alkohol, vedtatt av Idrettsstyret.