KLUBBHÅNDBOK

Styret i IL Norodd har utarbeidet en klubbhåndbok. Formålet var å få nedskrivne rutiner og arbeidsoppgaver slik at det blir lettere å overta for nye verv, og lettere å finne informasjon om lagarbeide. Klubbhåndboka skal være et levende arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komiteer, utvalg, trenere og dommere i klubben vår.

 

Den 20.11.2018  er underforstående retningslinjer vedtatt.  De er vedtatt for at det skal være et trygt, godt og trivelig treningsmiljø for alle som deltar i idrett i regi av IL Norodd.

Retningslinjer

Retningslinjer skikk og bruk e-post

Vedtatt av styret i IL Norodd    20.11.2018

 

Vurder hvem du setter som hovedmottaker(e). Hovedmottaker(e) skal svare på innhold hvis det ikke er ren informasjon.

Vurder hvem du informerer i «kopi»-feltet. Kopifeltet er en mulighet til å informere mottakere uten krav om svar.

Ha respekt for andres tid. Vær kritisk ved bruk av e-post for sending av meldinger til mange ved massedistribusjon  av informasjon bør link til hjemmesiden brukes.

Bruk feltet «emne/tittel» til å gi meldingen en kort, men  informativ  overskrift.  På denne måten kan mottakeren  prioritere riktig. Du bør ikke blande flere tema i samme e-postmelding.

Presenter den viktigste informasjonen først i e-postmeldingen.  Vær kort og konsis.

Unngå unødig bruk av store bokstaver, utropstegn og spørsmålstegn. Dette kan oppfattes som «skriking»!

Det er viktig at du bruker enkelt språk, korte avsnitt, og blanke linjer mellom avsnitt. På denne måten blir din mening  oversiktlig  og lett å forstå for mottakeren.

Vær forsiktig med å sende e-post hvis du er opprørt eller irritert. E-postmeldinger er «evige» og bør tåle dagens lys uansett sammenheng. Tenk deg om. Vær forsiktig med bruk av farger og andre formateringer.

Gjør det til en vane alltid å lesegjennom hele innholdet. Sjekk spesielt adressatene, og at alle vedlegg er med før du sender