KLUBBHÅNDBOK

Styret i IL Norodd har utarbeidet en klubbhåndbok. Formålet var å få nedskrivne rutiner og arbeidsoppgaver slik at det blir lettere å overta for nye verv, og lettere å finne informasjon om lagarbeide. Klubbhåndboka skal være et levende arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komiteer, utvalg, trenere og dommere i klubben vår.

 

Den 20.11.2018  er underforstående retningslinjer vedtatt.  De er vedtatt for at det skal være et trygt, godt og trivelig treningsmiljø for alle som deltar i idrett i regi av IL Norodd.

Retningslinjer

Retningslinjer  foreldre/foresatte

Vedtatt av styret i IL Norodd    20.11.2018

 

Til deg som er foreldre i klubben:

Respekter idrettslagets arbeid. Det er frivillig å være medlem av idrettslaget, men er du medlem følger du idrettslagets regler.

Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett, ikke du.

Respekter treneren, han/hennes arbeid og anerkjenn ham/henne overfor barna dine.

Lær barna folkeskikk. Gå foran som et godt eksempel.

Lær barna å tåle både medgang og motgang.

Motiver barna til å være positive på trening.

Vis god sportsånd og respekt for andre.

Ved uenighet snakker du med den det gjelder, ikke om.

Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy.

 

Klubbens retningslinjer er i tråd med Olympiatroppens anbefalinger om hvordan være en god idrettsforelder.

 

Lenke: http://www.olympiatoppen.no/fagomraader/ungeutovere/fagstoll//media41142.media