KLUBBHÅNDBOK

Styret i IL Norodd har utarbeidet en klubbhåndbok. Formålet var å få nedskrivne rutiner og arbeidsoppgaver slik at det blir lettere å overta for nye verv, og lettere å finne informasjon om lagarbeide. Klubbhåndboka skal være et levende arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komiteer, utvalg, trenere og dommere i klubben vår.

 

Den 20.11.2018  er underforstående retningslinjer vedtatt.  De er vedtatt for at det skal være et trygt, godt og trivelig treningsmiljø for alle som deltar i idrett i regi av IL Norodd.

Retningslinjer

5. Trenere

6. Utøvere

7. Facebook

8. Mobbing

Retningslinjer  mobbing

Vedtatt av styret i IL Norodd    20.11.2018

 

Idretten skal være et trygt sted å være. Vår klubb har nulltoleranse for mobbing, trakassering og hets. Trenere og ledere i klubben skal alltid reagere på slik oppførsel.

Mobbing er dessverre vanlig blant barn. Du som trener og leder må være bevisst på dette, slik at du er i stand til å oppdage mobbing blant barn i klubben. Når du ser eller oppdager mobbing, skal du alltid reagere. Det er avgjørende at barna ser at du som voksenperson reagerer-hvis ikke kommuniserer du at mobbing er akseptert.

 

Slik gjør du dersom du oppdagermobbing:

 Ta tak i mobbesituasjonen så snart du blir oppmerksom på den.

 Snakk med den som blir plaget, for å skaffe informasjon og gi støtte. Husk at den  som blir mobbet, som regel underdriver mobbingen.

 Snakk med foreldre/foresatte til barnet som blir plage.

Snakk med den som mobber. Om det er flere som mobber, snakk med  en om gangen. Gi klar beskjed om at mobbinger uakseptabelt og må stoppes. Følg gjerne  opp med en ny samtale etter en stund.

 Mobbesituasjoner må følges opp til de stopper helt.

 

Det er vanlig å bruke skjellsord og tilnavn som del av mobbing og trakassering. Du som trener og leder skal også her være tydelig på at trakassering ikke er akseptert. Om du ikke reagerer, oppfatter barna at du godtar trakasseringen. Trakassering kan skje gjennom bruk av ord som refererer til  etnisitet/hudfarge, seksuell orientering  eller kjønn.  Selv om dette ikke trenger å ha diskriminerende motiv, vil det oftest fungere diskriminerende/hetsende, og det er  i strid  med idrettens verdigrunnlag. Som trener og leder har du ansvar for å følge opp idrettens nulltoleranse ovenfor hets og trakassering.

Klubbens retningslinjer er i tråd med idrettens retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep.                                                                                                       Lenke:https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslijer/seksuell-trakassering –og-overgrep/

Gå  til idrettsforbundets nettsider for ytterligere informasjon om mobbing.

 

 Lenke: idrettsforbundet