KLUBBHÅNDBOK

Styret i IL Norodd har utarbeidet en klubbhåndbok. Formålet var å få nedskrivne rutiner og arbeidsoppgaver slik at det blir lettere å overta for nye verv, og lettere å finne informasjon om lagarbeide. Klubbhåndboka skal være et levende arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komiteer, utvalg, trenere og dommere i klubben vår.

 

Den 20.11.2018  er underforstående retningslinjer vedtatt.  De er vedtatt for at det skal være et trygt, godt og trivelig treningsmiljø for alle som deltar i idrett i regi av IL Norodd.

Retningslinjer

Retningslinjer  reiseregning

 

Reiseregning/utlegg - standardskjema finner du HER

Det anbefales å lage standardskjemaer når det gjelder reise og utlegg.

 

Krav til reiseregning i Noroddregi:

Alt fylles ut på reiseregningen:

navn, adresse, fødselsdato, bankkto.

 Til og fra og dato for hver enkelt reise

 Formål med hver enkelt reise.

Ved diett må klokkeslett (avreise/ankomst) oppgis.

Vedlegg til reiseregningen (kvitteringer):

Originalkvitteringer skal alltids vedlegges.

Kopier/skanning av kvitteringer godkjennes IKKE.