KLUBBHÅNDBOK

Styret i IL Norodd har utarbeidet en klubbhåndbok. Formålet var å få nedskrivne rutiner og arbeidsoppgaver slik at det blir lettere å overta for nye verv, og lettere å finne informasjon om lagarbeide. Klubbhåndboka skal være et levende arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komiteer, utvalg, trenere og dommere i klubben vår.

 

Den 20.11.2018  er underforstående retningslinjer vedtatt.  De er vedtatt for at det skal være et trygt, godt og trivelig treningsmiljø for alle som deltar i idrett i regi av IL Norodd.

Retningslinjer

5. Trenere

6. Utøvere

7. Facebook

8. Mobbing

Retningslinjer trenere

Vedtatt av styret i IL Norodd     20.11.2018

 

Disse retningslinjene er felles forventninger til alle trenere i klubben. Retningslinjene er forventninger til

hvordan trenere skal oppføre seg  ovenfor utøvere, foreldre og når de representerer klubben.

Som  trener i idrettslaget skal du bidra til:

 

 • Mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren
 • Positive erfaringer med trening og konkurranse
 • Å  fremme et godt sosialt  miljø, lagånd og vennskap.
 • At utøvere skal kunne drive idrett  i andreavdelinger
 • Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenere, ledere og foreldre.
 • Vær et godt forbilde.
 • Møt presis  og godt forberedt til hver trening.
 • Som trener er du veileder, inspirator og motivator
 • Bry deg litt ekstra og involver deg i utøverne dine.
 • Bli kjent med utøvernes individuelle mål og opplevelser av treningen.
 • Søk å utvikle selvstendig vurderingsevne hos utøveren
 • Vis god sportsånd og respekt for andre.
 • Vær bevisst på at du gir alle utøverne oppmerksomhet.
 • Enhver utøver eller gruppe skal utfordres til  å utvikle sine ferdigheter.

 

 

INNHOLDET I TRENINGEN SKAL VREREGET AV:

 

 • En målrettet plan
 • Progresjon i opplevelse og ferdigheter
 • Stadig nye utfordringer slik at utøveren flytter grenser.
 • Effektiv organisering.
 • Saklig og presis informasjon.
 • Kreative løsninger
 • Fleksibilitet ved problemløsning
 • Som trener er du ansvarlig for god kommunikasjon