KLUBBHÅNDBOK

Styret i IL Norodd har utarbeidet en klubbhåndbok. Formålet var å få nedskrivne rutiner og arbeidsoppgaver slik at det blir lettere å overta for nye verv, og lettere å finne informasjon om lagarbeide. Klubbhåndboka skal være et levende arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komiteer, utvalg, trenere og dommere i klubben vår.

 

Den 20.11.2018  er underforstående retningslinjer vedtatt.  De er vedtatt for at det skal være et trygt, godt og trivelig treningsmiljø for alle som deltar i idrett i regi av IL Norodd.

Retningslinjer

5. Trenere

6. Utøvere

7. Facebook

8. Mobbing

Retningslinjer  utøvere

Vedtatt av styret i IL Norodd     20.11.2018

 

Disse retningslinjene er felles forventninger til alle utøvere  i klubben. Retningslinjene er forventninger

til hvordan  utøvere skal oppføre seg på trening og når de representerer klubben.

 

Utøvere  i klubben skal:

 

 • Vise gode holdninger og framsnakk egen klubb
 • Respektere andre  Vise lojalitet mot klubb og trenere
 • Hjelpe hverandre og still opp for hverandre
 • Følge klubbens regler
 • Være ærlige ovenfor trener og andre utøvere
 • Ta ansvar for godt samhold
 • Stille på treninger og stevner en har forpliktet seg til
 • Vise engasjement
 • Være stolt av sin egen innsats
 • Anerkjenne andre sin innsats
 • Ta ansvar for miljø og trivsel.
 • Reagere på mobbing eller annen adferd som ikke er i tråd med klubbens verdier.